Prohlášení o ochraně osobních dat

Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zveřejněním a případným zneužitím třetí osobou.

Zavazujeme se, že vložené osobní údaje jsou využity výhradně jen pro vyřízení objednávky a pro komunikaci s klientem a nejsou předávány žádné třetí osobě.

Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů